بایگانی‌های کار و رفاه اجتماعی - فرهنگیان پرس
حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته همسان سازی شد 21 اکتبر 2020
شریعتمداری:

حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته همسان سازی شد

وزیر تعاون گفت: به طور متوسط ۷۷ درصد افزایش حقوق، در سال ۹۹ نسبت به سال قبل در جریان افزایش و همسان سازی اتفاق افتاد