شنا در استخر
شنا در استخر و همه بایدها و نبایدهایش ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
قبل از رفتن به استخر و شنا، این موارد را به خاطر بسپاریم

شنا در استخر و همه بایدها و نبایدهایش

با آنکه ورزش شنا یکی از مفرح ترین ورزش هاست اما هستند کسانی که به دلیل آسیب هایی که بعد از شنا در استخر دچار آن شده اند دیگر رغبتی برای ورود به استخر ندارند. حال که هوا کم کم گرم می شود و فصل شنا در استخر و رودخانه ها آغاز، در گفتگو با یک پزشک، بایدها و نبایدهای شنا در استخر را مرور می کنیم.