تماس چشمی
راهکارهایی برای بهبود لکنت کودکان ۰۵ مرداد ۱۳۹۸

راهکارهایی برای بهبود لکنت کودکان

اگر فرزند و یا دانش آموز و حتی یکی اطرافیان شما دارای لکنت است راهکارهای زیر را به خاطر بسپارید تا بتوانید تعامل بهتری با او برقرار کنید: