بایگانی‌های تعزیه - فرهنگیان پرس
تله‌فیلم «عباس‌خوان» هم‌زمان با ایام فاطمیه اکران خصوصی می‌شود 12 ژانویه 2021
چهارشنبه در اداره کل ارشاد استان تهران؛

تله‌فیلم «عباس‌خوان» هم‌زمان با ایام فاطمیه اکران خصوصی می‌شود

فیلم تلویزیونی «عباس‌خوان» با کارگردانی مجتبی سعیدزاده،که به نقش تعزیه در باورهای جوانان امروز ایران می‌پردازد، فردا چهارشنبه 24 دی‌ماه 99 در اداره کل ارشاد استان تهران اکران خصوصی خواهد داشت.

برگزاری گنجینه تعزیه ایران در سراسر کشور 13 سپتامبر 2019
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار از نمایشگاه «به روایت نسخه‌خوانان» وعده داد:

برگزاری گنجینه تعزیه ایران در سراسر کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیداری که از نمایشگاه «به روایت نسخه‌خوانان» داشت گفت: تعزیه در عصر قاجار قدرت و قوتی داشته که از دانشی سه‌گانه نشات می‌‌گرفت. دانشی که در ترکیب قوت در هنر نمایشی، عمق در دانش دینی و تسلط بر دانش ادبی ریشه داشت. تعزیه ایرانی اگر بخواهد استمرار داشته باشد باید این ترکیب را همچنان داشته‌باشد.