بایگانی‌های اختراع - فرهنگیان پرس
زندگی ریاضی دان ایرانی در میان اعداد رنگی 24 فوریه 2021
گفتگو با مهدی بهزاد، ریاضی دان پیشکسوت ایرانی

زندگی ریاضی دان ایرانی در میان اعداد رنگی

بسیاری از فرهنگیان و اساتید ریاضی با نام مهدی بهزاد آشنا هستند. در این گفتگو تلاش کردیم تا با بخشی از زندگی نامه و دغدغه های این پیشکسوت ریاضی دان کشورمان آشنا شویم.

نگرانی مخترع وب از اختراعش 13 مارس 2019

نگرانی مخترع وب از اختراعش

مخترع وب از اینکه امکان استفاده آزادانه از وب موجب سواستفاده و رفتارهای مغرضانه و معکوس شده نیز اظهار تاسف کرده و آن را دومین عامل سوء کارکرد اینترنت در دنیا دانسته است.