پایگاه خبری فرهنگیان پرس به عنوان اولین و تنها خبرگزاری صنفی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۶ فعالیت آزمایشی خود را زیر نظر شورای سردبیری آغاز کرده و در مهرماه ۱۳۹۷ مجوز فعالیت رسمی خود را به عنوان یک پایگاه خبری پویا از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

تمام دغدغه رسانه ای و مدیریتی ما در پایگاه خبری فرهنگیان پرس آن است تا بتوانیم خبرگزاری جامع و پویایی با محوریت صنفی ایجاد کنیم تا علاوه بر تامین نیاز فکری همه کاربران اینترنت در داخل و خارج از کشور که به دنبال خبرها و تحلیل های تازه و ژرف هستند، بتوایم به طور ویژه بخشی از خواسته ها و مطالبات صنفی و فکری جامعه بزرگ و تاثیرگذار فرهنگیان، اساتید دانشگاه و همه کسانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع آموزش، فرهنگ و تعالی انسانی در ارتباطند برآورده ساخته و صدای این جامعه پویا و نجیب را به گوش همه هموطنانمان برسانیم.