مهدی گودرزی دبیر زبان انگلیسی طی یادداشتی نوشت: به دور از شرایط معلمان در ایران، این مقاله به پاسخ سوال فوق می پردازد.

به گزارش فرهنگیان پرس، مهدی گودرزی دبیر زبان انگلیسی طی یادداشتی نوشت: به دور از شرایط معلمان در ایران، این مقاله به پاسخ سوال فوق می پردازد.
به دلیل طولانی بودن این مطلب،در اینجا فقط به سر فصل ها پرداخته و آنها را ترجمه کردم.

معلمی فقط یک شغل نیست، معلمی شیوه زندگی است. معلمان از خود گذشته و مراقب هستند و تقریبا هر کس می خواهد نوعی ارتباط با آنها داشته باشد. آنها اشتیاق دارند تا در زندگی افراد تغییر ایجاد کنند. آنها یار و یاور بوده و می خواهند افراد بهترین نسخه خود باشند. معلمان عاشقند. آنها دوست دار وبخشنده هستند. به همین دلیل است که خوشبخت ترین افراد دوست دارند با معلمان ازدواج می کنند .

ازدواج با یک معلم مانند ضربه زدن به دگمه جکپات ( برنده شدن بیشترین مبلغ از نوعی ماشین بخت آزمایی ) است. افرادی که جذب معلمان می شوند زیرک،مهربان و منحصر بفرد هستند.

۱۰ دلیل عمده و شگرف که افراد خوشبخت با معلمان ازدواج می کنند:

۱- بسیار صبورند.
آنها می توانند ساعت ها و با دقت به حرف های شما گوش دهند. و گاهی مطلبی را با حوصله و بدون ناراحت شدن بار ها تکرار کنند.

۲- از خود گذشته اند.
در مورد از خود گذشتگی، ازخود بی اختیار میشوند و برای کمک به دانش آموزان تمام توان خود را بکار می‌گیرند.

۳- همیشه جنبه سفید (مثبت ) هر چیز را می بینند.
بدون در نظر گرفتن اینکه چه روز بدی را گذراند ه اند، قادرند با یک لبخند نشان دهند که هیچ مشکلی وجود ندارد.

۴- متخصص اداره کردن موقعیت های دیوانه کننده(سخت) هستند.
به دلیل مواجه شدن با شرایطی مانند کتک کاری دانش آموزان با هم و انواع بی انضباطی ها در مدرسه،می توانند با این شرایط کنار آمده و مشکلات را حل کنند.

۵- احساس مسولیت می‌کنند.
این افراد به دلیل احساس مسولیت سعی می کنند تا آخرین لحظه ممکن در شرایط مختلف مسولیت خود را انجام دهند.

۶- می دانند که چگونه ارتباط خوب با دیگران داشته باشند.
فوت و فن معمول برای داشتن ارتباط خوب را می دانند. و با حوصله مدت زمان زیادی را به گوش دادن به مخاطب خود صرف می کنند.
۷- سعی میکنند شخصی را که دوست دارند تشویق به بهتر بودن کنند.

۸- پر اشتیاق و پرشورند.
فقط به تدریس مطالب نمی پردازند، بلکه بچه ها و جوانان را آموزش داده و اعتماد به نفس می دهند که بتوانند همان چیزی باشند که ظرفیت و توان آن را دارند.
۹- می دانند که چگونه از زندگی لذت ببرند.
بعد از یک روز کار سخت ، بلدند چگونه از ادامه آن لذت ببرند و سرگرم باشند.

۱۰- دوست داشتن را بلدند.
بسیار عاشق و بخشنده اند و عمیقا دلواپس و علاقه مند به دیگران

  • نویسنده : مهدی گودرزی/ دبیر زبان انگلیسی
  • منبع خبر : فرهنگیان پرس