در روزهای پیچیده و دشوار چهل سال گذشته، هر جا کار را به مردم سپردیم، پیروز میدان شدیم و هر کجا، دولت‌ها تصدی‌گری کردند و امور کشور، از مردمی شدن فاصله گرفت، حاصلش پشیمانی بود.

به گزارش فرهنگیان پرس،  انقلاب اسلامی مردم ایران، از مساجد، منابر، هیئات و تشکل‌های مردمی برخاست. بنیان‌گذار کبیر انقلاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم، همه چیز را بر محور مردم و جماعات قرار داد؛ از تشکل‌های مردمی‌ همچون بسیج و جهاد سازندگی استقبال کرد و از عموم مردم و به ویژه جوانان برای تشکل یافتن و پیوستن به جماعات، دعوت کرد؛ الگوی مبارکی که در دوره دفاع مقدس در کشورمان و امروز در سایر نقاط محور مقاومت، منشأ تحول بوده است.

در روزهای پیچیده و دشوار چهل سال گذشته، هر جا کار را به مردم سپردیم، پیروز میدان شدیم و هر کجا، دولت‌ها تصدی‌گری کردند و امور کشور، از مردمی شدن فاصله گرفت، حاصلش پشیمانی بود.

یک نمونه موفق از تشکل‌های مردمی، گروه‌های جهادی هستند. جز نیروی جوانان جهادی، کدام دولت و سازمان و نهاد می‌توانست از خراسان تا خوزستان و از آذربایجان‌های شرقی و غربی تا سیستان و هرمزگان، در روستا و محله، مدرسه و مسجد و کتابخانه و کارگاه بسازد؟

مایه تاسف و حسرت است که پس از انقلاب اسلامی، در برخی برهه‌ها، با بزرگ شدن دولت‌ها، تن رنجور تشکل‌های مردمی نحیف‌تر شد، اتفاقی که نه تنها با تجربیات موفق سایر کشورها همخوانی نداشت، بلکه مبانی دینی و انقلابی ما نیز آن را نمی‌پذیرفت.

امروز، بیست و دوم مرداد ماه، روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی است. انقلاب اسلامی با نیروی مردم و فعالیت تشکل‌های مردمی به ثمر نشست و در ادامه هم، راهی جز سپردن امور به مردم ندارد. .

قالیباف: هر جا کار را به مردم سپردیم، پیروز میدان شدیم

محمدباقر قالیباف
۹۸/۵/۲۲

  • منبع خبر : سرویس سیاسی فردا