برخی از کشورهای منطقه روز دوشنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند.

به گزارش فرهنگیان پرس، در کشورهای کویت، قطر و ترکیه روز دوشنبه به عنوان اول ماه مبارک رمضان اعلام شد.

اداره اوقاف اهل سنت عراق نیز دوشنبه را آغاز ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

  • منبع خبر : ایرنا