فرهاد توحیدی، اصغر فرهادی و رخشان بنی‌اعتماد هسته اصلی جمع‌آوری امضا از طرف هنرمندان شده‌اند.

به گزارش فرهنگیان پرس، این سینماگران قرار نیست از اقدامات تبلیغی خود تبری بجویند، بلکه این وقایع را مفری برای خود دانسته‌اند تا حاکمیت را زیرسوال ببرند. جالب اینجاست که در میان اسامی امضاکننده، بازیگران سینما و تلویزیون که در سال‌های اخیر پای ثابت همکاری با نهادهایی چون صداوسیما، موسسه اوج و سایر نهادهای حاکمیتی بودند هم به چشم می‌خورد.

فرهاد توحیدی، اصغر فرهادی و رخشان بنی‌اعتماد هسته اصلی جمع‌آوری امضا از طرف هنرمندان شده‌اند.

یکی از افرادی که بیانیه را امضا کرده پژمان جمشیدی بود. بعد از تماس با وی و طرح این سوال که این بیانیه از سوی رسانه‌های ضدانقلاب علیه حاکمیت و نظام تفسیر می‌شود، وی با ذکر اینکه «بروید از کسانی که بیانیه را امضا کردند بپرسید» تلفن خود را قطع کرد.

  • منبع خبر : صبح‌نو