اصلاحات مصوبات بخشنامه نظام رتبه‌بندی معلمان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.

به گزارش فرهنگیان پرس، به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی و با تصویب هیأت دولت، از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، اصلاحات مصوبات نظام رتبه‌بندی معلمان، به لحاظ اشتباهات تحریری، به شرح ذیل اعلام شد:

در ماده ( ۴) عبارت «ماده (۶۶) و بند (۵ ) ماده (۶۸)» به عبارت «و بند (۱۰) ماده ( ۶۸)» و عبارت «مواد (۶) و (۷ )» به عبارت ماده (۶ )» اصلاح می‌شود.

مواد (۶) و(۷) حذف و متن زیر به‌عنوان ماده (۶) تلقی و شماره مواد (۸) و (۹) به شماره (۷ ) و(۸) اصلاح می‌شود.

ماده (۶) – جدول درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر دوره ابتدایی و دوره متوسطه از تاریخ اول فروردین ۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ به‌منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می‌نمایند؛ به ازای هرسال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب­نامه کسب می‌کنند، مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از ۹۰ درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل ۱۰۰ و ۵۰ امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می‌شوند.

  • منبع خبر : فارس